Alt Text

Izolační technika

Zajišťuje zdroje

Nápad ohledně perfektní izolace se u nás zrodil již před 90 lety – a od té doby jej stále rozvíjíme. Úspěch našeho nápadu pozorujeme denně a také dlouhodobě. Naše široká paleta systémů s vysokými standardy kvality podle normy DIN EN ISO 9001:2015 a SCC**:2011 se uplatňují všude, kde vládnou extrémní podmínky:
při drastických rozdílech teplot, zatěžujícím hluku nebo zvýšeném nebezpečí požáru.

Jsme přesvědčeni, že je možné vytvořit trvalou základnu pro pozitivní vývoj našeho podniku společně s našimi zadavateli, dodavateli a všemi, kteří se podílejí na všech procesech, pouze cestou stálého zvyšování kvality.

Našim úkolem je co možná nejpřesněji porozumět očekáváním a požadavkům našich zákazníků a splnit zcela veškeré naše sliby. Abychom toho dosáhli, požadujeme od našich spolupracovníků, aby neustále zvyšovali kvalitu svých služeb.

Více informací